Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  |  GDPR + COOKIESREPROBEDNA.CZ

Reprobedna s.r.o.

Zbraslavská 12/11

Praha 159 00

IČ: 14371138

DIČ: CZ14371138

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 364685

( Dále jen “Správce”)

 

Pověřená osoba pro správu: Tomáš Fojt

E-mail kontaktu: info@reprobedna.czUdělujete tímto souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa fakturační
 • Adresa dodací

 

Výše uvedené souhlasy zpracováváme za účelem zpracování objednávky, případné reklamace objednávky a fakturace. Tyto údaje uchováváme po dobu 5 let.

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Reprobedna s.r.o., Zbraslavská 12/11, Praha 159 00.

 

Dle nařízení máte právo na:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwarového řešení e-shopu
 • Poskytovatel softwarového řešení pro fakturaci
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme

 

Dále Správce shromažďuje následující soubory cookies:

 • Sledovací pro analyzování výkonu prodejních kanálů
 • Konverzní pro analyzování výkonu prodejních kanálů
 • Remarketingové pro správné zacílení reklamy
 • Esenciální pro celkovou funkčnost e-shopu
 • Analytické pro vylepšování našeho e-shopu

 

Cookies soubory využíváme pro:

 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Google Merchant
 • Seznam Sklik
 • Seznam Zboží
 • Heuréka

 

Všechny soubory cookies jsou shromažďovány Vašim prohlížečem. Toto používání lze ve Vašem prohlížeči nastavit či odmítnout. Více informací zjistíte u poskytovatele Vašeho prohlížeče.